Centrul Maternal “Sfinții Mihail și Gavril”

Donate Now

    Anual, aproximativ 1000 de copii sunt abandonați, dintre care mai mult de jumatate în maternități. Putem să fim alături de mame pentru a reduce abandonul nou-născuților. Și tu poți să te implici în viața lor! Împreună, putem ajuta un copil să rămână cu mama sa!

Scopul serviciului social Centrul Maternal “Sf. Mihail şi Gavril” este prevenirea separării copilului de părinţii săi, oferind găzduire, hrană, îngrijire personală, îngrijiri medicale curente, supraveghere, îndrumare şi educare în dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă, consiliere psihosocială şi suport emoţional, educaţie parentală, socializare şi activităţi culturale, integrarea/reintegrare profesională, reintegrarea familială şi comunitară, pentru gravide/cupluri mama-copil, pe o perioadă determinată de timp.

Programul centrului maternal poate fi accesat de următoarele categorii de grupuri vulnerabile:

 • mame adolescente, mame singure, cu copii nou-nascuți, cu risc de abandon-din familii marginalizate, cu situație materială precară,
 • femei victime ale violenţei domenstice și victimele traficului uman,  
 • femei însărcinate în ultimul trimestru de sarcină, minore sau adulte,
 • mame minore/adulte cu unul sau mai mulți copiii mici, având cel puțin un nou-născut cu vârsta până la 12 luni  care temporar nu au locuință și se confruntă cu probleme financiare/materiale sau emoționale/relaționale.

În urma evaluării psiho-medico-social  la admiterea în programul centrului maternal a cuplului mamă-copil/copii, se stabileşte un Plan Personalizat de Intervenţie în vederea ieşirii din situaţia de criză.

Pe toată perioada rezidenţei în programul centrului maternal se lucrează la:

 • ataşamentul mamei de copil
 • dezvoltarea relaţiei mamă-copil
 • dobândirea şi dezvoltarea deprinderilor parentale
 • dobândirea şi dezvoltarea deprinderilor gospodărești
 • dobândirea şi dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă
 • integrarea/reintegrarea cuplului mamă-copil, în familie
 • orientarea şi pregătirea pentru integrarea socială şi profesională

În cadrul centrului maternal se desfăşoară activităţi precum:  

 • oferirea de servicii sociale precum consiliere socială, consiliere psihologică
 • activităţi de educare: întâlnire baby club şi ateliere de puericultură
 • reintegrare profesională şi familială
 • ateliere de creaţie şi lucru manual
 • întâlniri de educaţie medicală
 • întâlniri de recreere şi petrecerea timpului liber

Criterii de admitere în centru:

 • Mama să nu aibă copii abandonați sau instituționalizați;
 • Vârsta copilului cel mai mic, să fie mai mica de 12 luni;
 • Mama să nu mai fi beneficiat de serviciile vreunui centru maternal pentru același copil;
 • Gravida minoră sau adultă să fie în ultimul trimestru de sarcină;
 • Disponibilitatea mamei de colaborare cu specialiștii și dorința fermă de a păstra copilul;
 • Stare de sănătate bună a mamei și copilului.

Până în prezent, beneficiarele care au stat în centru maternal, au fost susținute prin plata chiriei pentru o perioadă de până la un an, și din dorința de a ajuta în continuare, centrul maternal s-a extins cu o noua cladire, care să permită unui numar mai mare de beneficiari să acceseze serviciile oferite.

Rezultate: 12 mame cu 13 copii gazduiți în centru, 49 tratamente curative pentru cuplurile mamă-copil (ianuarie-decembrie 2015), 61 consultații de specialitate și 6 copii și mame au beneficiat de card de sănatate Medlife în perioada ianuarie-decembrie 2015.